O kempu

VOLEJBALOVÝ KEMP TOMÁŠ POMR


• Garantem letních volejbalových kempů je bývalý profesionální volejbalista a trenér Tomáš Pomr, který v současné době působí jako sportovní ředitel volejbalového klubu VK Lvi Praha a má letité zkušenosti s pořádáním celoklubových soustředění včetně všech mládežnických kategorií. Je současně taktéž aktivním profesionálním školitelem trenérů volejbalového svazu. Po celou dobu konání kempů je Tomáš přítomen a účastní se jednotlivých aktivit společně s dětmi.


• Kempy jsou rozděleny do týdenních turnusů, které vždy probíhají od pondělí do pátku. Celkem se dvou turnusů zúčastní dohromady více než 100 dětí ve věku od 9 do 15 let (ročníky 2009-2014). Děti budou v průběhu turnusů rozděleny na trénování do skupin tak, aby počet nepřevýšil v jedné skupině 12 dětí a trenéři se tak mohli každému hráči věnovat individuálně.


• Pražský příměstský Volejbalový kemp Tomáše Pomra je od pondělí do pátku v časech 8:00 - 18:00 hod. Děti jsou zařazeny do skupin podle věku a volejbalové výkonnosti. V ceně kempu je kvalitní strava (dopolední svačina, oběd skládající se z polévky a hlavního jídla, odpolední svačina) a pitný režim po celou dobu kempu. Taktéž bohatý celodenní program, soutěže, hosté a každý účastník si odnese tréninkové tričko s logem kempu, svým jménem a láhev na pití.


• Volejbalový kemp bude zaměřen na zdokonalování volejbalových činností. Předpokládaný objem volejbalových tréninků je 30 hodin za turnus.


• Harmonogram kempu: 

  • 8:00-8:45 příchod na kemp
  • 9:00-12:00 dopolední tréninkový blok
  • 12:00-13:00 oběd
  • 13:00-14:00 poobědová pauza a volný program
  • 14:00-17:00 odpolední tréninkový blok
  • 17:00-18:00 odchod z kempu


• Volejbalový kemp Tomáše Pomra se uskuteční v moderním sportovním areálu UNYP ARÉNY v Praze. Tréninky budou primárně probíhat v klimatizované sportovní hale se třemi volejbalovými kurty. K dispozici jsou venkovní travnaté volejbalové hřiště, atletický ovál, posilovna, ostatní venkovní travnaté plochy a taktéž další sportovní haly a prostory pro případ deště či nepříznivého počasí. V areálu jsou taktéž k dispozici moderní a komfortní prostory včetně šaten s WC a sprchami.


• Na příměstský VKTP není potřeba Potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře.


•Jednou z podmínek účastníka při nástupu na kemp je odevzdání vyplněného písemného prohlášení rodičů o zdravotním stavu dítěte a kopie kartičky zdravotní pojišťovny dítěte. Dalším důležitým dokumentem, který je při nástupu na kemp nutno odevzdat, je plná moc v podobě listu o předání a převzetí dítěte. Oba tyto dokumenty si ve formátu PDF stáhnete po stisknutí tlačítek níže. Je tedy zapotřebí si tyto všechna potvrzení vytisknout a následně vyplnit rodiči a spolu s kopií kartičky zdravotní pojišťovny odevzdat při příjezdu.

Trenéři na kempu…

Tomáš Pomr

trenér a sportovní ředitel VK Lvi Praha, bývalý profesionální hráč a extraligový trenér mužů

Viktoria Popova

trenérka juniorek VK Lvi Praha, bývalá profesionální hráčka volejbalu i beachvolejbalu se zkušenostmi z Ukrajiny, Turecka a Azerbajdžánu

Klára Pallová

atletka a trenérka atletiky mládeže AC Sparta Praha

Kodex kempu

Každý účastník kempu musí dodržovat následující pravidla:

- se řídí řádem kempu a režimem dne

- se řídí pokyny trenéra

- se chová čestně a kamarádsky k ostatním účastníkům kempu

- se vyvaruje používání vulgarismů a hanlivých výrazů

- se chová šetrně k veškerému zařízení areálu

- udržuje areál a okolí v čistotě

- nahlásí každý i sebemenší úraz a zdravotní potíže trenérovi

- si uloží větší obnosy peněz, cennosti, mobil atd. u trenérů, pokud si hotovost a jiné cennosti nechá u sebe a ztratí je, je to výhradně vina dotyčného účastníka, trenéři za ztrátu nenesou žádnou odpovědnost

-  má zakázáno používat mobilní telefon v době programu