Turnus I. 08.-12. Červenec 2024

8:00 - 18:00 hod.

5 690,00 Kč

Prohlášení zákonného zástupce

Chci přihlásit své dítě na Volejbalový kemp Tomáše Pomra a souhlasím

  • s podmínkami přihlášení účastníka Volejbalového kempu Tomáše Pomra
  • se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
  • se zmocněním a určením osoby oprávněné k neodkladné zdravotní péči dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
  • s využitím fotografií a videí z kempu pro potřeby pořadatele

Podmínkou přihlášení je uhrazení účastnického poplatku do 14 dnů od podání přihlášky.

Vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře stvrzuji souhlas s výše uvedenými podmínkami přihlášení a prohlášením zákonného zástupce.